Đăng ký tham gia sự kiện

  • Thời gian đăng kí tham gia đã kết thúc. Bạn vui lòng liên hệ lại ban tổ chức!

Thông tin đăng ký

Thông tin sự kiện

Tên sự kiện: Chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân cho nhà môi giới bất động sản 2022
Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH truyền thông và dịch vụ MRES
Địa điểm tổ chức: 198 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian bắt đầu: 08:00 , 03/04/2022
Thời gian kết thúc: 11:30 , 03/04/2022
Thời gian kết thúc đăng ký: 23:59 , 02/04/2022
Được phát triển bởi Compedia Software